Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2012

November 19 2012

2689 3246 390
w y j e d ź m y 
Reposted frompiksele piksele

November 17 2012

kiedyś Ci wszystko opowiem
Reposted fromblood-bank blood-bank viawilkstepowy wilkstepowy
Kiedyś stąd ucieknę.
Nie dlatego, że tutaj jest mi źle, lecz dlatego, że gdzieś indziej może mi być lepiej.
— A.

November 11 2012

Jest tak samo, może tylko trochę smutno
I nie mówisz dobranoc, i nie mogę przez to usnąć
I może trochę pusto, i znowu jest to rano
I znowu uwierzyć trudno, że marzenia się spełniają
— huczuhucz
Reposted byropucha ropucha

November 10 2012

Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
...Boję się czasu [...]. To znaczy, boję się, że zabraknie mi czasu [...]. Nie zdążę zrozumieć ludzi, nie dowiem się jacy są naprawdę.
I zabraknie czasu na to, by ktoś mnie zrozumiał. Boję się szybkich ocen i błędów, które wszyscy popełniają. Jeśli nie będzie czasu, nie da się tego naprawić. Boję się, że zamiast filmów oglądam tylko ich fragmenty ...
— Ann Brashares
Reposted fromIriss Iriss viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
8109 718a 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadhairday badhairday

November 08 2012

1644 9d7a 390
Reposted frommaim-me maim-me viatoniewszystko toniewszystko

November 04 2012

3419 807f 390
Reposted fromterefereere terefereere viatea tea
Listopad: spadanie listów, liści, wyrzucanie słów. Herbata, Hłasko, Hrabal, chandra. Powiedz sentencję, powtórz sekwencję, powrotów nie będzie.
Reposted fromidzsobie idzsobie vialugola lugola

November 03 2012

- Muszę pobyć sam. 
- Pójść z tobą? 
- Dobra.
Reposted fromboli boli vianikaaaa nikaaaa
Zgłaszam zażalenie. Mózg przestaje funkcjonować, kawa nie działa, czasu za mało, ambicji za dużo, lecz ulatują. Gdzieś okiem, uchem, zapatrzyłam się na powietrze.
Reposted fromfau fau

November 02 2012

najlepsza jest sobota, nic odkrywczego. człowiek sobie idzie, ale bez pośpiechu, człowiek jest wyspany a bez wyrzutów sumienia. kiedy w końcu się wstanie około dwunastej, prześladziwszy majpierw nieśpieszne skoki słonecznych plam na ścianie, to pije się kawę i nie myśli o niczym, o niczym konkretnym. 
— dzielnica czerwonych jabłek.
Listopad włazi do miast
Reposted frompoppyseed poppyseed viatoniewszystko toniewszystko

November 01 2012

0860 30aa 390

October 31 2012

Każdą istotę, którą bierzemy w ramiona, możemy utulić lub udusić. To boska chwila decyzji.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlugola lugola
Don't let anyone make you feel like you don't deserve what you want.
— będzie dobrze.
Reposted fromnikaaaa nikaaaa viamoonlightdrive moonlightdrive

October 29 2012

8375 7264 390
Reposted fromojkomena ojkomena viaefemerycznyglut efemerycznyglut

October 28 2012

0228 7a89 390
Reposted fromdemijohn demijohn viayourdesire yourdesire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl